Logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa    Logo Kruszewski - komputery dla biblioteki     Logo Wolne Lektury PL    Logo Biblioteka Narodowa    logo Mała Książka Wielki Człowiek    logo academica    Logo sieć na Kulturę    deklaracja dostepnosci

  Plakat Edukacja Teatralna

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach nawiązała współpracę z Olsztyńskim Teatrem Lalek. W ramach zawartego porozumienia przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą „Terenowa Edukacja Teatralna” - edukacja teatralna on-line w regionie Warmii i Mazur (współpraca z 15 bibliotekami, w których aktorzy OTL zaprezentują grupom dzieci i młodzieży na spotkaniach on-line tzw. Teatr od kuchni, czyli jak ożywają lalki w teatrze).
Spotkanie on-line zaplanowano na dzień 14 września 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach. Odbiorcami będzie grupa 6 –latków z Samorządowego Przedszkola „Kraina Uśmiechu” w Rozogach.

 Edukacja teatralna edycja 2021

Projekt „Terenowa Edukacja Teatralna” ma na celu popularyzację wiedzy i praktyki związanej z teatrem lalkowym w regionie Warmii i Mazur. Pragniemy zaprezentować prawdziwe teatralne lalki i pokazać na czym polega praca aktora lalkarza.
Olsztyński Teatr Lalek, jako jedyny teatr lalkowy w całym województwie warmińsko-mazurskim, czuje szczególną odpowiedzialność w zakresie wypełniania misji kulturotwórczej w całym regionie. W teatrze lalek podstawowym zadaniem aktora jest pokazanie historii przy pomocy lalki. Jest ona materialną postacią, bohaterem opowieści. Może mieć formę typowej teatralnej lalki: kukły, marionetki, pacynki, lalki cieniowej, jak i być niezwykle-zwykłym przedmiotem. Sztuka lalkarska z czasem ewoluowała – współcześnie spektakle rzadko są przedstawieniami z wykorzystaniem parawanu, coraz częściej spotyka się żywoplanowo-lalkowe opowieści. Warto przyjrzeć się tej sztuce, bo zawiera ona wiele ciekawostek, a te z pewnością uświadomią odbiorcom, z jak poważnym zadaniem zmagają się aktorzy tworząc spektakl lalkowy.
Olsztyński Teatr Lalek planuje nawiązać współpracę z 15 bibliotekami regionu Warmii i Mazur. Zostaną wybrane placówki, których użytkownicy mają utrudniony dostęp (odległość, finanse) do kultury teatralnej.
Realizacja jest planowana tylko on-line na jesień 2021 roku za pomocą programu Microsoft Teams.
Projekt realizowany przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na działania w zakresie kultury.

 edukacja teatralna OTL 2

 

 

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach (nr tel.: 89 7226056 , adres e-mail: gbprozogi@wp.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 576 668 007, adres e-mail – inspektor.gbprozogi@wp.pl . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach

  Godziny otwarcia:
  • Poniedziałek - 8:00 - 16:00
  • Wtorek - 9:00 - 17:00
  • Środa - 8:00 - 16:00
  • Czwartek - 8:00 - 16:00
  • Piątek - 8:00 - 16:00
  • Sobota - 9:00-13:00
  Kontakt:
  • ul. Plac Jana Pawła II 1,
  • 12 - 114 Rozogi,
  • tel. (89) 72 26 056,
  • adres e-mail: gbprozogi@wp.pl
  • adres www: www.gbprozogi.pl
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Dąbrowach

  Godziny otwarcia:
  • poniedziałek - 11:00 - 18:00
  • wtorek - 10:00 - 18:00
  • środa - 11:00 - 16:00
  • czwartek - 10:00 - 18:00
  • piątek - 09:00 - 16:00
  Kontakt:
  • Dąbrowy
  • ul. Mazurska 6
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226627
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Farynach

  Godziny otwarcia:
  • Nieczynne do odwołania
  Kontakt:
  • Faryny 51
  • 12-114 Rozogi
  ZAPRASZAMY!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach filia biblioteki w Klonie

  Godziny otwarcia:
  • Nieczynne do odwołania7.00
  Kontakt:
  • Klon 38
  • 12-114 Rozogi
  • tel. 89 7226156
  ZAPRASZAMY!